czparametr přesnosti relativní polohy (RDOP)
enrelative dilution of precision
frparamètre m de précision de position relative (RDOP)
geParameter r der Relativpositionspräzision
ruпараметр точности относительного местоположения RDOP
skparameter presnosti relatívnej polohy
cz

parametr přesnosti relativní polohy (RDOP)

bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení relativní polohy mezi dvěma přijímači

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována