czstandardní polohová služba, služba standardního určování polohy
enstandard positioning service
frservice m de positionnement
geStandardpositionierungsservice r
ruслужба стандартного позиционирования, услуга стандартного позицирования
skštandardná polohová služba
cz

standardní polohová služba, služba standardního určování polohy

služba pro určování polohy jedním přijímačem, poskytovaná civilním uživatelům systému NAVSTAR GPS. Poskytuje přístup jen k C/A kódu vysílanému na nosné vlně L1

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována