czstatické měření
enstatic surveying, static positioning, static measurement
frpositionnement m statique, mesurage m statique
gestatische Messung e
ruстатическое позиционирование, статика
skstatické meranie
cz

statické měření

1: metoda určování polohy dlouhodobým měřením dvojicí přijímačů GNSS, z nichž jeden je umístěn na známém bodě a druhý na bodě, jehož polohu chceme určit. Doba měření je zpravidla 60 a více minut. Je založena na fázových měřeních a patří k přesným geodetickým metodám
2: měření veličiny, jejíž hodnota se v průběhu měření nemění nebo se mění zanedbatelně (MET)


Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována