czstudený start
encold start
frredémarrage m à froid, reprise f à froid
geKaltstart r
ruхолодный старт
skstudený štart
cz

studený start

Spouštěcí sekvence přijímače GNSS za situace, kdy přijímač GNSS nemá žádnou apriorní informaci o aktuálním čase GNSS a své poloze, ani aktuální data almanachu a musí proto nejprve přijmout kompletní almanach, aby bylo schopen určit svoji polohu.

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále