czsystém EGNOS
enEuropean Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS)
frSystème m EGNOS (Service m Européen de Navigation par Recouvrement Géostationnaire)
geEGNOS s
ruсистема EGNOS, европейская геостационарная служба навигационного покрытия
sksystém EGNOS
cz

systém EGNOS

evropský ekvivalent amerického systému WAAS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována