czšpatný technický stav družice
enunhealthy
frsatellite m défaillant
geschlechter technischer Zustand r des Satelliten
ruплохое техническое состояние спутника
skzlý technický stav družice
cz

špatný technický stav družice

označení družice GNSS, která vysílá chybné signály a není proto použitelná pro určování polohy

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována