cztechnický stav družice
enhealth of satellite
frétat m technique d'un satellite
getechnischer Zustand r des Satelliten
ruтехническое состояние спутника, техническое состояние системов спутника
sktechnický stav družice
cz

technický stav družice

údaj o stavu družice, obsažený v navigační zprávě, který uživatele informuje o tom, zda ji lze využívat pro určování polohy (tj. zda vysílá korektní signály)

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována