cztrojitá diference
entriple difference
frdifférence f triple
gedreifache Differenz e
ruтройная дифференция
sktrojitá diferencia
cz

trojitá diference

aritmetický rozdíl dvou po sobě jdoucích dvojitých diferencí. Trojitá diference fázových měření není zatížena neznámou ambiguitou. Je užitečná především pro určení počátečních, přibližných souřadnic místa při relativním určování polohy pomocí GNSS a pro detekci fázových skoků

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována