cztroposférická refrakce
entropospheric refraction
frréfraction f troposphérique
getroposphärische Refraktion e
ruтропосферная рефракция
sktroposférická refrakcia
cz

troposférická refrakce

změna rychlosti šíření rádiových vln při průchodu troposférou

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována