cztroposférické zpoždění
entropospheric delay
frretard m troposphérique
getroposphärische Verspätung e
ruтропосферная задержка
sktroposférické meškanie
cz

troposférické zpoždění

zpoždění signálů GNSS způsobené vlivy troposféry, především v ní obsaženou vodní parou

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována