czuživatelský segment
enuser segment
frsegment m d'utilisateur, segment m d'usager
geNutzersegment s
ruпользовательский сегмент, сегмент использователей
skužívateľský segment
cz

uživatelský segment

část GNSS, která zahrnuje přijímače GNSS a jejich uživatele

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována