czveřejně regulovaná služba
enpublic regulated service
frservice m public réglementé
geöffentlich regulierter Dienst r
ruправительственная служба (Public Regulated Service, PRS)
skverejne regulovaná služba
cz

veřejně regulovaná služba

zvláštní služba připravovaného systému Galileo. Její dostupnost bude garantovaná za všech okolností. Přístup k ní bude kontrolovaný a bude možný jen s využitím speciálních přijímačů. Bude určena výhradně k využití složkami státu, které se zabývají bezpečností, krizovým řízením apod. Bude umožňovat určování polohy a času a přenos malých objemů dat

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována