czvícecestné šíření
enmultipath
frpropagation f par trajets multiples
geMehrwegverbreitung e, Multipath r
ruмноголучевое распространение, многопутность, многолучевость
skviaccestné šírenie
cz

vícecestné šíření

interference signálu GNSS přímo přijatého z družice se signálem odraženým od překážky. Má za následek snížení přesnosti určování polohy přijímačem GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována