czvirtuální referenční stanice
envirtual reference station
frstation f de référence virtuelle
gevirtuelle Referenzstation e
ruвиртуальная опорная станция
skvirtuálna referenčná stanica
cz

virtuální referenční stanice

fiktivní referenční stanice GNSS, generovaná systémem pro určování diferenčních korekcí. Je generována tak, aby se nacházela blízko místa, kde provádí měření uživatel. Diferenční korekce jsou pro virtuální referenční stanici generovány z diferenčních korekcí permanentních referenčních stanic, nacházejících se v okolí požadované virtuální referenční stanice

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována