czvyhledávací a záchranná služba
ensearch and rescue
frservice m de recherches et de sauvetage
geSuche- und Rettungsservice s
ruслужба поиска и спасения, поискогоспасательная служба
skvyhľadávacia a záchranná služba
cz

vyhledávací a záchranná služba

zvláštní služba systému Galileo, určená k podpoře vyhledávání a záchrany, dnes zajišťované mezinárodním systémem COSPAS-SARSAT. Družice budou přijímat nouzová volání, vysílaná nouzovými radiomajáky a předávat je do centra. Za určitých okolností bude možné i vysílat zpětné vyrozumění o přijetí volání

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována