czY-kód
enY-code
frcode m Y
geY-Kode r
ruУ-код
skkód Y
cz

Y-kód

šifrovaný P-kód systému NAVSTAR GPS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována