czzákladní frekvence
enfundamental frequency
frfréquence f fondamentale
geBasisfrequenz e
ruосновная служба, открытая общая служба
skzákladná frekvencia
cz

základní frekvence

frekvence udržovaná atomovými hodinami na družicích GNSS a používaná pro odvozování všech ostatních frekvencí používaných při generování signálů vysílaných družicemi GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována