czzákladní služba
enopen access service
frservice m public
geBasisservice r
ru
skzákladná služba
cz

základní služba

volně dostupná služba, která bude poskytovaná systémem Galileo široké veřejnosti. Její parametry (především přesnost polohy a času) budou srovnatelné s jinými GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována