czzdánlivá vzdálenost
enpseudorange
frdistance f apparente
gescheinbare Distanz e
ruпсевдодальность
skpseudovzdialenosť, zdanlivá vzdialenosť
cz

zdánlivá vzdálenost

vzdálenost mezi družicí a přijímačem GNSS odvozená ze signálů vysílaných družicí. Je zatížena chybou, způsobenou časovým posunem hodin přijímače GNSS vůči systémovému času GNSS, chybami způsobenými prostředím, kterým se šíří signály GNSS a dalšími faktory

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována