czzpráva NANU
ennotice advisory for NAVSTAR users
frnotice f NAMU
geNANU Meldung e für NAVSTAR Benutzer
ruсообщение NANU
skspráva NANU
cz

zpráva NANU

zprávy informující uživatele systému NAVSTAR GPS o událostech v systému, které mohou ovlivnit přesnost výsledků měření

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována