cztechnická redakce
entechnical editing
frrédaction f technique
getechnische Kartenredaktion e
ruтехническое редактирование
sktechnická redakcia
cz

technická redakce

útvar nebo označení činnosti pro zabezpečení technologického a technicko-ekonomického projektování kartografických děl a pro technickou kontrolu a poradenství v průběhu výroby

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována