cztechnický redaktor (mapy)
entechnical map editor
frrédacteur m technique (de carte)
getechnischer (Karten)redakteur r
ruтехнический редактор(карты)
sktechnický redaktor (mapy)
cz

technický redaktor (mapy)

odborný pracovník, který spoluvytváří s odpovědným redaktorem projekt a technickou dokumentaci kartografického díla, řídí jeho zpracování po technické a technologické stránce a odpovídá za technickou kvalitu jeho obsahu a úroveň finálního zpracování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále