cztěrkování
enstumping, shading off
frestompage f
geWischen s
ruтушевка
skroztieranie
cz

těrkování

technika zpracování originálů stínovaného terénu na mapách roztíráním práškové tuhy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále