cztiráž mapy, impresum
enmap imprint
frtirage f de carte
geKartenimpressum s
ruвыходные данные (карты), тираж карты
skmapová tiráž
cz

tiráž mapy, impresum

soubor údajů o mapě, jejím nakladateli, vydavateli, zpracovateli a tiskárně; někdy se uvádí i jména odpovědného a technického redaktora mapy, datum redakční uzávěrky mapy, tiskový náklad a další údaje; součástí tiráže je copyright © s uvedením nositele autorských práv a s vročením (letopočtem prvního vydání)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále