czukázka mapy
enmap sample
frspécimen m de carte, échantillon m de carte
geKartenprobe e
ruобразец карты
skmapová ukážka
cz

ukázka mapy

ručně nebo tiskem provedený výřez mapového listu, který podává představu o mapovém dílu; bývá součástí projektů kartografických děl, popř. propagačních prospektů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále