czuložení map
enmap storage
fremmagasinage m des cartes
geKartenlagerung e
ruхранение карт
skuloženie máp
cz

uložení map

uložení a úschova map v obchodní síti, v knihovnách a v mapových archivech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále