czurčení měřítka
enscale determination
frdétermination f de l'échelle
geMaßstabsbestimmung e
ruопределение масштаба
skurčenie mierky
cz

určení měřítka

kartometrická úloha, sestávající z porovnání délek měřených na zkoumané mapě a délek měřených v terénu (popř. délek měřených na mapách známého většího měřítka)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále