czužívání map
enmap use
frexploitation f des cartes, utilisation f des cartes
geKartennutzung e
ruиспользование карт
skužívanie máp
cz

užívání map

používání map v obecném pojetí (pro vědecké účely, školní výuku, turistiku apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále