czužívání map
enmap use
frexploitation f des cartes, utilisation f des cartes
geKartennutzung e
ruиспользование карт
skužívanie máp
cz

užívání map

používání map v obecném pojetí (pro vědecké účely, školní výuku, turistiku apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována