czvydavatelské oprávnění
eneditor's licence
frdroits mpl d'édition, droits mpl de publication, droit m d'éditeur
geVerlagsberechtigung e
ruразрешение на издание
skvydavatel'ské oprávněnie
cz

vydavatelské oprávnění

souhlas pověřené státní instituce k tomu, aby organizace nebo jednotlivec mohli vykonávat vydavatelskou činnost

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována