czvydavatelský arch
enpublishing sheet
frfeuille f de publication, feuille f d'édition
geVerlagsbogen r
ruиздательский лист
skvydavateľský hárok
cz

vydavatelský arch

měrná jednotka rozsahu kartografického díla, do níž je zahrnuta kromě autorské části (rozsah mapy a její obrazové a textové části) i část zpracovaná redakcí (např. titulní list, tiráž apod.); používaná zkratka v ČR je jeden VA = 2300 cm² kresby nebo obrazu resp. 36 000 liter včetně mezislovních mezer

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována