czvýtvarný redaktor
enmap designer
frrédacteur m dessinateur (de carte), rédacteur m artistique
geArtredakteur r
ruxудожественный редактор
skvýtvarný redaktor
cz

výtvarný redaktor

odborný redakční pracovník, jehož úkolem je zajistit výtvarnou úroveň kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále