czvyváženost mapy
enmap elements balance
frharmonie f d'une carte
geKartenharmonie e
ruгармония на карте
skvyváženosť mapy
cz

vyváženost mapy

vyvážený poměr prvků mapy a jejího obsahu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována