czxerografie
enxerography
frxérographie f
geXerografie e
ruксерография
skxerografia
cz

xerografie

reprografická technika (nepřímá elektrografie), při níž je latentní elektrostatický obraz vytvořen opticky na polovodivé vrstvě; po vyvolání tonerem se obraz přenese na papír, kde se teplem fixuje

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována