czzkratka
enabbreviation
frabréviation f
geAbkürzung e
ruсокращение
skskratka
cz

zkratka

písmeno nebo skupina písmen doplněná tečkou, použitá pro zkrácení slova; používá se k odlehčení zaplněnosti mapy popisnými údaji (např. Bílý p. namísto Bílý potok)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále