cznárazník, nárazníková zóna
enbuffer, buffer zone
frzone f tampon
gePuffer r
ruбуфер, буферная зона, охраняемая зона
skvzdialenostná zóna
cz

nárazník, nárazníková zóna

geometrický objekt, který obsahuje všechny přímé polohy, jejichž vzdálenost od specifikovaného geometrického objektu je menší nebo rovna dané vzdálenosti

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále