czzobrazení (geografická informace)
enimagery
frimagerie f
gebildliche Darstellung e
ruизображение
skzobrazenie
cz

zobrazení (geografická informace)

reprezentace jevů jako obrazů vytvořených elektronickými a/nebo optickými technikami

POZNÁMKA - například ortofotografické zobrazení České republiky

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována