cznavigace snímkového letu
ensurvey flight navigation
frnavigation f de vol photogrammétrique
geBildflugnavigation e
ruнавигация аэросъемочного залета
sknavigácia snímkového letu
cz

navigace snímkového letu

vizuální nebo automatické vedení letadla po plánovaných letových drahách

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále