czvzdálenost sousedních letových řad, vzdálenost sousedních snímkových řad
enneighbouring photo strip distance, neighboring photo strip distance (US)
frdistance f des bandes de vols photogrammétriques voisines
geBildreihenabstand r
ruрасстояние между соседними маршрутами аэрофотосъемки
skodstup susedných snímkových radov
cz

vzdálenost sousedních letových řad, vzdálenost sousedních snímkových řad

vzdálenost mezi dvěma sousedními řadami leteckých měřických snímků měřená mezi plánovanými nebo skutečnými dráhami letu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále