czklesání
engrade, dip
frinclinaison f
geSinken s
ru
skklesanie
cz

klesání

odklon nivelety pod vodorovnou rovinu ve směru staničení

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována