czkonec oblouku
encurve end point, tangent point
frpoint m terminal de courbe
geBogenende s
ruконец кривой
skkoniec oblúka
cz

konec oblouku

bod, ve kterém přechází trasa komunikace z oblouku do přímky (ve směru staničení, u vodních toků ve směru toku)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována