czkontrolní měření ve výstavbě
encontrol survey in construction
frmesure f de contrôle dans l'industrie de bâtiments
geKontrollmessung e im Aufbau
ruконтрольное измерение в строительстве
skkontrolné meranie vo výstavbe
cz

kontrolní měření ve výstavbě

měření v průběhu a při dokončení stavby; jsou to zvláště kontrolní měření geodetických podkladů, vytyčených značek, geometrických parametrů stavebních dílců a konstrukcí, montáže a zemních prací

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována