czlom nivelety
enlevel line deviation, grade angle
frrupture f de profil en long
geNeigungswechsel r der Nivellette
ruперелом проектной линии
sklom nivelety
cz

lom nivelety

místo, kde se stýkají dva různě skloněné úseky (např. koleje); zaobluje se kružnicí nebo parabolou; rozeznává se vypouklý a vydutý lom nivelety

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována