czmezní vytyčovací odchylka
enpermitted setting-out deviation
frécart m maximum d'implantation
geRandabweichung e der Absteckung
ruпредельное разбивочное отклонение
skkrajná vytyčovacia odchýlka
cz

mezní vytyčovací odchylka

největší dovolená hodnota vytyčovací odchylky

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována