czodchylka rozměru stavebního dílce
endeviation of the building component dimension
frdéviation f de dimension d'un élément de construction
geBauteilmaßabweichung e, Maßabweichung e des Bauteiles
ruотклонение размера строительного элемента
skodchýlka rozmeru stavebného dielca
cz

odchylka rozměru stavebního dílce

algebraický rozdíl mezi skutečným a projektovaným rozměrem stavebního dílce

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována