czprotokol o kontrolním měření
encontrol survey record
frprotocole m de mesurage de contrôle
gePrüfmessungsprotokoll s
ruпротокол контрольных измерений
skprotokol o kontrolnom meraní
cz

protokol o kontrolním měření

zápis o odevzdání a převzetí výsledků kontrolního měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále