czprotokol o vytyčování, vytyčovací protokol
ensetting-out survey record, record of setting out survey
frprotocole m d'implantation, compte rendu m d'implantation
geAbsteckungsprotokoll s
ruразбивочный протокол
skprotokol o vytyčovaní
cz

protokol o vytyčování, vytyčovací protokol

zápis o provedeném vytyčení stavebního objektu nebo jeho části, ve kterém je uvedený předmět vytyčování, vytyčovací podklady, způsob označení bodů vytyčovací sítě a vytyčených bodů, vytyčovací náčrt, způsob odevzdání vytyčovacích značek a potvrzení o jejich převzetí

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována