czřídící přímka
enreference line
frligne f droite de référence
geLeitgerade e, Direktrix e
ruглавная прямая
skriadiaca priamka
cz

řídící přímka

volená záměrná přímka v měřické soustavě dvou rovnoběžných záměrných přímek pro určení směrového průběhu kolejnic (např. u jeřábových drah)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována