czstaničení trasy
enchainage, track chainage
frmétrage m du tracé
geStationierung e der Trasse
ruпикетаж трассы
skstaničenie trasy
cz

staničení trasy

vodorovná vzdálenost vybraného bodu (prvku) trasy (pozemní komunikace, kolejové dráhy apod.) měřená v ose od jejího začátku anebo od začátku upravovaného úseku

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována