czsvislý posun
envertical displacement
frdéplacement m vertical
gevertikale Verschiebung e
ruвертикальное смещение
skzvislý posun
cz

svislý posun

svislá složka posunu (stavebního objektu)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována